Om Hotelstatistics.com

Hotelstatistics analyserar och publicerar intressant information gällande europeiska hotell.

Hotelstatistics startade 2011 som ett projektarbete där målet var att kartlägga ett stort antal europeiska hotell för att hitta ett mönster i popularitet kontra läge, storlek, rating samt pris. Vi bevakade under perioden 2012-2014 ett 30-tal olika källor datan vi inhämtade normaliserades och analyserades. Bland källorna fanns en rad myndigheter, lokala samt globala resebyråer. Under dessa år har vi i projektet märkt att denna data även kan vara intressant vi en rad olika tillfällen så därför väljer vi att presentera informationen här på hotelstatistics.com.

Värden och övrig informations korrekthet garanteras inte. Detta projekt bygger i stort på både dataprogram som kan ha buggar och den mänskliga faktorn som kan fela. Datan och informationen som samlas in kommer även i mångt och mycket från hotellen och hotellkedjorna själva.

Hotellstatistics hoppas framöver kunna öka på mängden stabila källor så vi även kan presentera prisstatistik för resterande delar av världen. Målet är att under mitten på 2015 kunna ta del av information och hotellstatistik i Asien. Vi hoppas även att under 2015 kunna förbättra våra kartfunktion då vi vet att dessa uppskattas. Dock bygger hotelstatistics på ett engagemang från en lång rad entusiaster så vi kan bara hålla tummarna att tid finnes. Dygnet har bara 24 timmar.

Vårt mål är att genom publicering av denna data hjälpa våra besökare att skapa sig en överblick över hotellutbudet i Europa, ett land eller en given europeisk stad. Information som klassindelning av stadens hotell, medelpriser samt pristoppar och dalar har tidigare varit uppskattad information när vi kompilerat våra rapporter. Vi vet även att våra topplistor samt jämförelser mellan städer och länder är mycket uppskattade. Hoppet är att det skall bli lättare för resande att planera sin resa samt för hotellgäster att hitta ett passande hotell.

Enjoy!

Team Hotelstatistics.com